Trivselregler

För allas säkerhet och trivsel har vi ett antal regler som du som gäst förväntas följa.

Detta gör vi:

 • Vi har ett systematiskt säkerhetsarbete för att minimera risken för olyckor. Vi genomför livräddningsprov och övningar inför varje säsong
 • En hjärtstartare finns i entren. All personal är utbildad på denna.
 • All personal är livräddningskunnig
 • Det finns alltid minst en badvärd vid bassängerna
 • Vi arbetar för att hålla anläggningen ren och trivsam samt för att hålla en god vattenkvalitet. Hjälp oss med detta genom att följa våra trivselregler.

Detta förväntar vi oss av dig som gäst:

 • Barn under 9år samt övriga ej simkunniga barn skall alltid åtföljas av en vuxen.
 • Du som förälder är alltid ansvarig för dina barn och förväntas hålla uppsikt över dem.
 • Alla besökare på Ansia Badpark betalar entré
 • Att du duschar innan du går ner i bassängerna.
 • Att du inte tar in husdjur på området.
 • Undviker glasflaskor på området.
 • Att du inte förtär alkoholhaltiga drycker på området.
 • Att du inte röker på området eller utanför entrén. Detta gäller all form av rökning inkl. elektroniska cigaretter, vattenpipa m.m.
 • Att även små barn har badbyxor/badblöja (badblöjor finns att köpa i entren)
 • Att du endast använder kläder avsedda för bad i bassängerna.
 • Att du ej klär dig på ett för andra anstötande sätt.
 • Att du inte springer runt bassängerna
 • Att du följer uppsatta regler och anvisningar från badvärdar/personal.

Personalen på Ansia Badpark har rätt att avvisa personer som bryter mot dessa regler, uppträder berusat/drogpåverkat eller på annat sätt äventyrar sin egen eller andras säkerhet. Erlagd entreavgift återbetalas ej.